161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Citylogistik -Depå i centrum skapar bättre stadsmiljö

I pilotprojektet Citylogistik har DB Schenker lyckats minska trafiken med tunga fordon i Göteborgs innerstad. Resultatet visar på lägre utsläpp, mindre buller och ökad tillgänglighet för allmänheten.

Från november 2016 till september 2017 drev vi på DB Schenker ett projekt tillsammans med TGM AB, Göteborgs Stad, trucktillverkaren Linde och NTM (Network for Transport Measures). Projektet genomfördes genom att en container placerades centralt på Kungstorget i Göteborg. Den fungerade som godsdepå och fylldes upp en gång om dagen. Från depån distribuerades sedan godset med mindre fordon till mottagarna inne i centrum. Vi utvärderade olika transportscenarier från depån till slutkund, varav det förstnämnda testades praktiskt medan de två sista var teoretiska utvärderingar; Leverans med ett mindre dieseldrivet fordon – både enskilt och i kombination med leveranser till fots med hjälp av truck, HVO respektive el. Resultaten visar att miljöpåverkan minskar avsevärt genom användandet av en centralt placerad depå. Särskilt tydligt var den varierade miljöpåverkan mellan de olika scenarierna, främst på grund av vilket drivmedel som använts. Upplägget kan också generellt förbättra ljudmiljön och öka framkomlighet i stadskärnan.
– Det här ligger helt i linje med vad Göteborgs Stad vill och vi har haft ett bra samarbete. Vi har redovisat vår slutrapport för dem och förhoppningen är att vi kan utveckla hela eller delar av projektet för att gemensamt förbättra stadsmiljön, säger Emelie Klasson på DB Schenker Consulting.