Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Logistiknätverk för kvinnor

LOVA är ett kvinnligt nätverk som drivs av DB Schenker Consulting, som grundar sig på logistik och Supply Chain och utgör en mötesplats för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för kvinnor i ledande befattning inom logistik och Supply Chain Management.

Vi vill samla kvinnor i en bransch som fortfarande är relativt mansdominerande, för att utbyta kunskap och erfarenheter mellan varandra. Vi, LOVA och DB Schenker Consulting, liksom DB Schenker, tycker det är viktigt att öka andelen kvinnor i ledande befattning för att vi är övertygade om att detta på sikt ger ett mer lönsamt företag.

På våra träffar har vi en dialog och inspireras av kvinnliga förebilder inom logistik och Supply Chain i ledande befattning. Våra föredragshållare berättar om sina framgångsfaktorer och lärdomar och visar på möjligheter för våra medlemmar att inta ledande befattningar.