Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


LOVA-träff med Emilia Liljeström från Martin & Servera

Årets första LOVA-träff hölls digitalt och vi fick återigen möjligheten att inspireras och nätverka. Denna gången hade vi förmånen att lyssna till Emilia Liljeström, chef för digitalisering och innovation på Martin & Servera och styrelseledamot på Leeroy Group AB.Emilia inledde med lyssna in och diskutera kring LOVA-medlemmarnas utmaningar inom digitalisering för att sedan prata om sin bakgrund som konsult och hur hennes intresse för digitalisering och innovation tog sin början. Efter det beskrev Emilia några av restaurangbranschens utmaningar och resonerade kring hur det digitala kan vara (en del av) lösningen på dessa. Emilia berättade bland annat om hur branschen har börjat sin digitaliseringsresa och hur Martin & Servera som första digitaliserande aktör gått från att beställningar i stor utsträckning görs över telefon med penna och papper till att i större utsträckning skötas helt digitalt. Hon berättade även om hur Martin & Servera under coronapandemin utvecklat sin digitala strategi och skapat en vision för kundens digitala resa med Martin & Servera under de närmaste fem åren.

I sin strategi ser det bland annat att kunderna i framtiden ska:    

  • Bli kunder digitalt
  • Få en personifierad köpupplevelse
  • Få ett kundanpassat leveranserbjudande
  • Kunna bygga upp digitala tjänster för att fatta affärsmässiga beslut som ökar deras lönsamhet

För att kunna genomföra digitaliseringsresan är det viktigt att guida kunderna genom den digitala miljön steg för steg. Emilia beskrev att det är viktigt att hela tiden försöka förstå kunden och ha den i centrum – exempelvis genom att ställa sig frågan:

”vilka digitala verktyg behöver våra kunder för att deras verksamhet ska funka och hur kan vi tillgodose dem?”.

Emilia avslutade med att berätta om hur digitaliseringen bidrar med nya perspektiv och betonade därför vikten av att våga utforska det nya, tänka brett och våga ställa saker på sin spets.