LOVA träff med Hanna Björklund från Lisebergs Jubileumsprojekt

LOVA vill tacka Hanna Björklund, projektledare för Lisebergs Jubileumsprojekt, för att vi på senaste träffen fick höra om planerna för Lisebergs expansion, med stort fokus på projektets koncept och story och hur det genomsyrar hela projektet, in i minsta detalj.

Träffen fortsatte sedan med workshop kring kvinnligt ledarskap i mansdominerade branscher med stort engagemang och många spännande reflektioner. Vi diskuterade föreläsningarna av Sheryl Sandberg och Alexis Kanda-Olmstead och fundera kring vad ni själva kan göra för att påverka ledarskapet positivt genom att till exempel synliggöra strukturer, vara medveten om stereotyper och vilka förväntningar som finns på manligt och kvinnligt ledarskap samt även vad vi kan göra för att motverka sådant som påverkar oss alla negativt.