Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


LOVA-träff med Sophie Krönlein från A.P. Moller-Maersk

Årets tredje LOVA-träff hölls digitalt och denna gång fick vi möjlighet att lyssna till Sophie Krönlein, Head of Customer Experience på A.P. Moller-Maersk.

Sophie inledde med att berätta om hur hennes intresse för logistik tog fart och om sin karriärsresa inom logistik med diverse olika roller på Maersk så här långt. Hon talade om Maersks pågående transformationsresa med målet är att bli en ”end-2-end integrator of container logistics”, istället för enbart ett containerrederi. Exempel på detta är exempelvis utökad tullhantering, tåglösningar för containerfrakt från Kina eller lager och distribution.

Sophie talade även om hur hela transportsektorn har påverkats av Coronapandemin under de senaste 13-14 månaderna och några av de konsekvenser som det har fört med sig:

  • Hamnarna – som haft för mycket volym i kombination med mindre personal, vilket har gjort det omöjligt att driva en effektiv operationell verksamhet. Detta har lett till att båtar inte kunnat komma in i tid och lasta på och av, och fartyg i mängder har legat utanför hamnarna och väntat på att komma in. Detta i sin tur påverkar hela nätverket, då man sen blir försenad till nästa hamn.
  • Chaufförsbristen – som råder i många länder och leder till att det tar längre tid att tömma en container när en person ska göra detta, där kanske tidigare 4-5 personer var inne i en container på samma gång.
  • Efterfrågan – som vände uppåt igen snabbare än väntat. Med lockdowns i flera länder så började personer runt om i framförallt västvärlden konsumera varor på ett helt annat sätt än tidigare. När det inte finns tillräcklig tillgång för att möta en efterfrågan så har priserna stigit.
  • Kundupplevelsen – som naturligtvis blir påverkad när kunder inte får sina varor i tid

Utöver pandemin berättade Sophie om flera stora incidenter som påverkat branschen mycket, exempelvis Evergiven som fastnade i Suezkanalen samt nedstängning av terminaler. Hon avslutade med att berätta om hur Maersk tacklar nya utmaningar de ställs inför,  bland annat engagerade medarbetare, attityd och approach samt kundfokus.