Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


LOVA-träff med Ylva Arvidsson från Swedavia

För årets andra LOVA träff testade vi ett nytt, digitalt koncept för träffar där vi utan att träffas fysiskt ändå kunde få möjlighet att inspireras och nätverka.

Vi fick äran att lyssna till Ylva Arvidsson från Swedavia som berättade om deras arbete med ändrade förutsättningar och hur de jobbar i en föränderlig värld.

Ylva inledde med att berätta om sin karriär i branschen och vilka olika roller hon haft.

Vidare fick vi en kort inblick i hur Swedavia arbetar samt hur flygfrakt fungerar och dess koppling till passagerartrafik.

Slutligen berättade Ylva om hur flygmarknaden har påverkats av Corona-pandemin samt hur Swedavia arbetar med scenarion kring framtiden för branschen och effekterna av Corona. Ett arbete som lägger en grund för de åtgärder Swedavia behöver vidta framåt.

Det var spännande att testa ett nytt koncept med digitala nätverksträffar och det var roligt att se deltagarnas engagemang genom inspel och bra frågor!