161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Våra partners

Läs mer om Schenker Consultings samarbetspartners.

CLOSER

CLOSER är en nationell och neutral arena för samverkan inom transporteffektivitet. CLOSER samlar akademi, näringsliv och myndigheter till nya samarbeten och projekt för att utveckla och sprida kunskap om hur transporter kan göras mer effektiva. Tillsammans med partners vill CLOSER fånga upp behov och idéer hos företag och myndigheter som kan leda till demonstrationsprojekt. CLOSER har tre prioriterade temaområden Urban Mobility, Hållbara transportkorridorer och High Capacity Transport. Arenan är en del av Lindholmen Science Park AB och drivs med stöd från ingående partners och Vinnova.

DB Schenker vill med sitt partnerskap med CLOSER bidraga till att möjliggöra nya, innovativa produkter och lösningar som hjälper transportbranschen, bidraga till ökad hållbarhet samt bidraga till att forskning kommer till nytta för både företag och samhället.

DB Schenker Consulting deltar i styrelsen samt i arbetsgrupperna för samtliga tre temaområden Urban mobility, High Capacity Transports och Hållbara Transportkorridorer. DB Schenker Consulting är också involverade i flera av Closers pågående projekt som te x  DenCity  (innovativa lösningar för hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar) och Kringfartslogistik (dynamisk styrning av trafik för effektivare godstransporter in och ut ur städer).

CLOSERs hemsida