Bygglogistik

Effektivt bygge genom effektiva logistik och materialflöden i hela byggprocessen

Genom hela byggprojektet kan Schenker Consulting hjälpa er med bygglogistiken: planering och övervakning av materialflöden till och från byggplatserna. Vi tar hänsyn till säkerhet, yttre begränsningar och jobbar ständigt med att minska slöseri genom hela byggprojektet.

Kundnytta

  • Effektiv transport till och från byggplatserna
  • Nödvändiga checkpoints för kontroll av flödena och leveranskvalitet
  • Transportplaner och logistik anpassade för byggprojektets alla faser
  • Plan för oförutsedda händelser för att minimera risker i byggprocessen