Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Effektivitetsprogram

Metodbaserad och kontinuerlig förbättring

Genom att använda vår metodik för att sätta upp effektivitetsprogram (Lean, Six Sigma, World Class manufacturing)  kommer vi att förbättra er lönsamhet och värdeskapande inte bara på kort sikt utan även i framtiden. Genom att använda olika leanspel och utbildningssessioner säkerställer vi att organisationen förstår de olika koncepten och verktygen vilket är en förutsättning för en lyckad implementering.

Kundnytta

  • Processer beskrivna (inkl. Värdeflödesanalys) & slöseri identifierat
  • Maximalt utnyttjande av erat humankapital
  • Implementerade effektivitetsprogram inkl. verktyg och resultatindikatorer