Hållbar logistik

Skapar din framtida hållbara logistiklösning

Schenker Consulting hjälper er med att skapa hållbara logistiklösningar. Genom kvalité och miljöstyrning tar vi ansvar för att skapa framtidens hållbara logistik setup och guidar våra kunder i processen att skapa handlingsplaner för en hållbar logistikverksamhet.

Kundnytta

  • Supply chain zero emission strategy – framtagning av strategi och handlingsplaner för att stegvis uppnå nollutsläpp
  • Översyn av er supply chain - identifiera genomförbara och lönsamma åtgärder som effektivt minskar era utsläpp
  • Innovationer som bidrar till en hållbar logistikkedja –trender och teknik som ökar er konkurrenskraft genom ökad transport- och energieffektivitet och visa på hur ni kan implementera dessa
  • Klimatberäkningar - kalkyler som visualiserar er verksamhets klimatpåverkan genom hela försörjningskedjan, t.ex. livscykelanalyser och olika typer av emissionskalkyler. Resultatet presenteras tillsammans med en handlingsplan för konkreta åtgärder som minskar er klimatpåverkan.
  • Miljö– och hållbarhetsrapportering inom supply chain
  • Framtagning av miljöpolicys inom supply chain