161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Hållbar logistik

Skapar din framtida hållbara logistiklösning

Schenker Consulting hjälper er med att skapa hållbara logistiklösningar. Genom kvalité och miljöstyrning tar vi ansvar i att skapa framtidens hållbara logistik setup och guidar våra kunder i processen att skapa sina planer för en hållbar logistikverksamhet.

Kundnytta

  • Tydlig bild av nuvarande miljöpåverkan, t.ex. Koldioxidutsläpp och livscykelanalyser
  • Strategi och mål för en hållbar logistikverksamhet
  • Verklighetsbaserade miljöpolicies och interna audits.
  • Minskad miljöpåverkan genom optimala emballage och implementering av hållbara inköp och transporter