Innovation inom logistik

Alltid i framkant av logistikutvecklingen

Schenker Consulting medverkar och bidrar i innovationsprojekt och forum tillsammans med universitet, partners, kommuner och myndigheter. Vi är ansedda som experter inom den framtida logistikutvecklingen. Vi följer trender och genom vår involvering kan vi överföra vår kunskap till din verksamhet.

Kundnytta

  • Lösningar som är i tiden med trenderna
  • Bidrar med ett framtidsperspektiv till erat företag och er logistikverksamhet
  • Håller din försörjningskedja konkurrenskraftig när världen förändras