IS/IT inom Supply Chain

Rätt användning av rätt IS/IT i er supply chain

Med syftet att få den största nyttan från era IS/IT investeringar kan Schenker Consulting utvärdera och förbättra nyttan från era befintliga system och hjälpa er i att införa nya system och ny utrustning.

Kundnytta

  • Val av rätt system och utrustning för er verksamhet och era processer
  • Effektiv tillväxt genom att optimera er systemanvändning
  • Rätt användning av befintliga system
  • Optimal användning av systemen baserat på er produktion, lagerlayout etc.