Lagernivåoptimering

Optimering av bundet kapital med optimal service

Schenker Consulting hjälper våra kunder med att utvärdera och förbättra deras lager och servicenivåer i hela försörjningskedjan. Arbetet resulterar i optimerade lagernivåer när det gäller säkerhetslager, orderkvantiteter och orderfrekvens. Detta genom att ta hänsyn till kundordrar, leverantörers ledtid samt säsongsvariationer i efterfrågan.

Kundnytta

  • Optimal service för att öka försäljning
  • Optimal nivå på bundet kapital för att öka omsättningshastigheten
  • Optimal lagerkostnad och lagerutnyttjande