Produktionslogistik

Effektivare produktion genom rätt materialflöde

Schenker Consultings hjälper er i att utvärdera och förbättra ert interna materialflöde och era processer kopplade till materialhantering. Vi har bred erfarenhet från olika industrier och att genomföra framgångsrika projekt inom produktion och lager.

Kundnytta

  • Förbättrat internt materialflöde
  • Förbättrad effektivitet i produktion
  • Identifierade flaskhalsar
  • Värdeflödesanalys
  • Enstycksflöde
  • Balanserad produktion