Hoppa över
DB SCHENKER-logga


DenCity – hållbara & effektiva transportlösningar för en attraktiv stad

Utmaningen för framtidens stadsplanering är att skapa en attraktiv och hållbar stadsmiljö med en effektiv hantering av gods- och persontransporter. En levande stad är beroende av god tillgång på service, tjänster, arbetsplatser, butiker och bostäder. Dencity projektet samverkar med näringsliv, akademi och samhälle för att utveckla och testa idéer om hur man kan tillhandahålla hållbar person - och godsmobilitet i stadsdelar med begränsat rum för fordon och samtidigt uppnå höga krav på hållbart boende. Dencity drivs av CLOSER vid Lindholmen Science Park i Göteborg och är delvis finansierat av Vinnova.

DB Schenker deltar i delprojekten ”Nollemitterande transporter” och ”Fastighetsnära paketleveranser”.

I ”Nollemitterande transporter” deltog DB Schenker tillsammans med Volvo, COOP, Göteborgs Stad och TGM och i slutet av förra året (2019) testades ett elektrifierat distributionsfordon i kommersiell trafik under fem månader, med lyckosamt resultat.

Vill du veta mer? Kolla in filmen med chauffören Henrik som körde bilen: https://www.youtube.com/watch?v=lvvPRo81QVY

DB Schenker deltar även i arbetspaketet ”Fastighetsnära paketleveranser”. En fastighetsnära paketleverans handlar om att man, på ett säkert sätt, ska kunna skicka och hämta saker nära sitt hem eller sin arbetsplats. I framtiden hoppas vi att man även ska kunna hantera kylvaror och skrymmande gods som möbler och vitvaror.

Målgruppen för den här tjänsten är alla som vill bo i den urbana staden med hög tillgänglighet av service och tjänster. Denna tjänst riktar sig också till de som inte vill, eller kan, ha en egen bil och som kan tänka sig att betala extra för tjänsten.

Den här tjänsten blev egentligen verklighet redan i DenCitys första del, då boende i en bostadsrättsförening i Jönköping kunde få sina paket levererade till leveransboxar i fastigheten. Målsättningen med nuvarande fortsättningsprojekt är först och främst att hitta en skalbar affärsmodell som passar alla parter i kedjan.

”Fastighetsnära paketleveranser” drivs av Sustainable Innovation och ansvarig projektledare från DB Schenker är Ida Falkeby ida.falkeby@dbschenker.com.