Hoppa över
DB SCHENKER-logga


Är ni redo för att möta framtidens logistikutmaningar?
DB Schenker Consulting tar er till nästa nivå.
Är ni redo för att möta framtidens logistikutmaningar? Kontakta oss

Framtidssäkra din supply chain med logistiska innovationer

Logistikbranschen har egentligen alltid varit en innovativ bransch med mål att skapa och bidra till effektiva varuförsörjningskedjor. Se bara t.ex. Malcolm McLean som år 1937 kom på idén med standardiserade containers och som förverkligades genom en standardisering år 1961 – eller varför inte europapallen som år 1949 konstruerades av Gyllsjö träindustri och Statens järnvägar där måtten 800 x 1200 mm sedan standardiserades i hela Europa. Detta är exempel på två innovationer som sparade tid, utrymme och effektiviserade varuförsörjningskedjan och som fortfarande lever kvar.

Innovationstakten är för närvarande ännu högre – inte minst genom stora teknikskiften som självklart även påverkar logistikbranschen. Vi ser att trendernas huvudområden går att sammanfatta enligt nedan:

  • Digitalisering och AI
  • Automatisering
  • Hållbarhet

Under digitalisering och AI går flera delar in, såsom big data, IoT, 3D-printing, machine learning – you name it. Data sägs vara det nya guldet, men vad tjänar det till om du vet vart guldet finns men inte vet hur du ska gräva upp och förädla det? Nu med ökad digitalisering är det möjligt att på flera fronter att samla in, bearbeta, analysera och utveckla nya erbjudanden baserat på datan som ett logistikföretag besitter. Via internet-of-things kan varuförsörjningskedjan med hjälp av uppkoppling möjliggöra spårning och att t.ex. följa både gods, lastbilar och lastbärare i realtid – information som ger input till ökat beslutsstöd, kontroll och nya tjänster. Och om man dessutom med hjälp av AI och machine learning kontinuerligt lär sig av den insamlade informationen – så fås ännu bättre underlag för att optimera exempelvis prognoser och rutter (se t.ex. Amazon).

Automation innefattar både det automatiserade lagret eller terminalen samt självkörande fordon och robotisering. Robotlösningar i lager genom t.ex. Autostore eller Carry Pick är allt vanligare och det förekommer även autonoma truckar i terminalhantering. Det var ganska otänkbart för några år sedan och sågs på med kritiska ögon. Det nästa heta inom det automatiserade lagret är prognostisering, planering, optimering och riskreduktion genom att utnyttja avancerade analys- och beslutsverktyg med AI. Nästa steg för fordon är automatisering utanför byggnader och tester med förarlösa fordon pågår och utvärderas i mer och mer komplexa omgivningar (se t.ex. gruvindustrier eller Einride) liksom robotlösningar för hemleverans av paket.

Vad gäller trenderna inom hållbarhet är dessa tydligt kopplade till de mål som finns på både internationell och nationell nivå – Agenda 2030. Bland annat går utvecklingen inom elektrifiering i snabb takt genom piloter och implementering av helelektriska fordon, utbyggnad av laddinfrastruktur och elvägar.

Trots innovationshistorik i bagaget och nulägets innovationstakt har logistikbranschen ansetts vara förvånansvärt trögrörlig och det är väl inte utan anledning som flertalet innovationsfrön såtts och start-ups framkommit de senaste åren. Vi behöver egentligen bara titta på andra industrier, så som bank- eller apoteksindustrin, för att förstå att luckor som innovationer inom digitalisering och AI, automation och hållbarhet har förmågan att skapa konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Det är farligt att fastna i gamla hjulspår och konstant reaktivt reagera på det som skapas i periferin.

Det vi behöver inom logistikbranschen är företag som går i bräschen och snabbt går från idéer till test och slutligen implementation och uppskalning. Vi på DB Schenker Consulting har mångårig erfarenhet av att proaktivt så frön, testa dess konkurrenskraftighet och därefter låta dess växtkraft få ytterligare liv genom implementation. Vi står redo att hjälpa dig och ditt företag framtidssäkra din supply chain med logistiska innovationer!