Hoppa över
DB SCHENKER-logga


Är ni redo för att möta framtidens logistikutmaningar?
DB Schenker Consulting tar er till nästa nivå.
Är ni redo för att möta framtidens logistikutmaningar? Kontakta oss

Hur framtidssäkrar jag min verksamhet med hjälp av industri 4.0?

Världens förändringstakt ökar och våra värdekedjor behöver bli snabbare, effektivare och mer agila. Detta syns inte minst i detaljhandeln, där företag med rätt logistiklösningar lättare kan förse sina kunder med önskade varor vid rätt tid och plats, samtidigt som ledtider minskat avsevärt. I den fortsatta utveckling sker en ökad sammankoppling, uppkoppling och automatisering av logistiken vilket är en del av den fjärde industriella revolutionen – Industri 4.0.

Industri 4.0, ett samlingsbegrepp som inkluderar automation, IoT och machine learning; skapar möjligheter för att bli ännu effektivare, svara på marknadens oförutsägbarhet samt ger en ökad konkurrenskraft. Detta gäller speciellt för de som snabbt kan ta till sig dessa nya koncept. Detta sker genom en mer omfattande, sammanlänkad och holistisk syn på tillverkning där det fysiska och digitala sammankopplas, vilket möjliggör ett bättre samarbete och åtkomst mellan avdelningar och företag.

Vad bör ni tänka på som logistikchef när produktionstekniker och produktion utvecklas?

En förändrad produktion med högre automation, RFID spårning och inslag av 3D-printing kommer kräva att den interna logistiken kommer behöva följa med i utvecklingen men samtidigt gäller gamla sanningar när flöden ska optimeras och utvecklas.

Grunden i effektiv produktionslogistik har alltid varit att utgå ifrån operatören och optimera dess tid så att så hög effektivitet som möjligt kan uppnås. Det innebär att reducera onödig tid och förenkla genom att skapa bättre stationer, arbetsplatser och därigenom skjuta processer bakåt i kedjan. Utökad automatisering gör ingen skillnad på detta utan det är istället robot, AGV, eller annan resurs som ska optimeras genom samma process. Även om en robot kan vara aktiv dygnet runt så nås alltid en punkt där den behöver arbeta effektivt utan att spilla onödig tid. Skillnaden blir istället att det som tidigare instruerades nu optimeras/programmeras för att förbättra flödet och minska förluster. Ett exempel är Bosch som har automatiserat sin process som kontinuerligt samlar in data från sina maskiner kring produktivitet och utfall, där har man också automatiserat analyser för att identifiera flaskhalsar, underhåll och eventuella onödiga moment.

3D-printing och RFID erbjuder effektivisering av logistiken

3D-printing kommer kunna minska mängden färdiga komponenter och ge möjlighet att tillverka mot behov i större utsträckning. Detta leder till ett minskat behov av lagerutrymme och en förflyttad kundorderpunkt. Detta leder till att inte bara produktionen kommer effektiviseras men logistiken ännu mer samtidigt som en bättre service kan erbjudas till kunder. Ett exempel är företaget Fast Radius teknologiska plattform som kan lagra delar i ett virtuellt lager, vilket möjliggör att dem kan produceras när behov uppstår från närmsta produktions site. Detta är framförallt framgångsrikt när det gäller reservdelar.

Genom användning av RFID kommer krav att ställas på att logistik och materialet taggas i större utsträckning och detta ställer krav på en ökad flexibilitet för att möta snabbare förändringar i produktion. Detta genom att t.ex. använda molnbaserade tjänster som i realtid kan optimera om materialflöden i produktionen.

För att vara konkurrenskraftig i framtiden krävs att du är öppen och tar till dig möjligheter med ny teknik och kontinuerligt genomför piloter med ny teknik för att se vad som fungerar i din verksamhet. Vara beredd att anställa en annan typ av kompetens som kan utveckla din automation och dina robotar kontinuerligt och använda de nya verktyg och tjänster som finns tillgängliga. Samtidigt gäller tidigare välbeprövade metoder vad gäller optimering av flöden och resurser där outnyttjad tid, ledtid och takttid fortfarande behöver utvärderas och optimeras.

Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig till oss på DB Schenker Consulting!